Nordic Hotel Forum

Privaatsuspoliitika ja küpsiste kasutamise põhimõtted

Selle veebisaidi omanik on ja seda haldab Nordic Hotels. Enne meie veebisaidi kasutamise jätkamist lugege käesolevat privaatsuspoliitikat. Kinnitame teile, et arvestame igati teie privaatsust. Meie veebisait kasutab küpsiseid ainult toimivuse parandamiseks ja teie kasutuskogemuse täiustamiseks, töötleme teie isikuandmeid ainult teile oma teenuste osutamiseks ja kasuliku teabe saatmiseks. Loodetavasti olete sellega nõus ja naudite meie saidi kasutamist tavalisel viisil.

Privaatsuspoliitika

1. Privaatsuspoliitika kehtib Nordic Hotel Forumi veebisaidi kasutajatele – see on veebisait, mis asub veebiaadressil https://www.nordichotels.eu või on registreeritud Nordic Hotelsi veebisaidina.

2. Kasutame teie isikuandmeid ainult teile meie teenuste osutamise eesmärgil meie hotellis ja restoranis (majutus, konverentsiteenused, laudade reserveerimine ja restoraniteenused meie restoranis Noho või uudiskirja tellimine), teie tellimuste täitmiseks, meie teenuste täiustamiseks, meie osutatavate lisateenuste arendamiseks ning teie teavitamiseks sellistest teenustest või teie võimalikele küsimustele vastamiseks või teile kasulikku teavet sisaldavate materjalide saatmiseks.

3. Me ei edasta, müü ega avalda teie andmeid kolmandatele isikutele ilma teie eelneva nõusolekuta, välja arvatud juhul, kui see on seaduse alusel nõutav.

Andmete kogumine

4. Andmete kogumine konverentsiruumi tellimuse täitmisel, restoraniteenuste ostmisel e-poe kaudu ja muude teenuste vormidel.

5. Olenevalt teenusest, mida kasutada soovite, võime paluda teil esitada kohustuslikke andmeid või vabatahtlikke andmeid. Kui te konkreetse teenusega seoses kohustuslikke andmeid ei esita, pole meil võimalik teie esitatud tellimusi töödelda.

6. Andmed, mida kliendid konverentsiruumi tellimusel ja muude teenuste vormidel esitavad, jagunevad kohustuslikeks ja vabatahtlikeks andmeteks.

7. Kliendid peavad esitama järgmised andmed:

7.1 nimi/kontaktisik – vajalik teenusetellimuste puhul, pakkumiste koostamiseks ja broneeringute kinnitamiseks;

7.2 meiliaadress – vajalik teenusetellimuste puhul ja küsimustele vastamiseks, broneeringute tegemiseks ja kinnitamiseks ning vajaduse korral arvete esitamiseks;

7.3 telefoninumber – vajalik teenusetellimuste puhul ja küsimustele vastamiseks, broneeringute tegemiseks ja kinnitamiseks ning teenuse osutamiseks, muu hulgas teenusekatkestustest teatamiseks.

Andmete kogumine uudiskirja saajate nimekirja lisamisel

8. Kliendid peavad esitama järgmised andmed:

8.1 nimi – vajalik uudiskirja saajate hulka lisamiseks;

8.2 meiliaadress– – vajalik uudiskirja saajate hulka lisamiseks.

9. Klient annab nõusoleku oma kontaktandmete kasutamiseks otseturunduse eesmärgil. Aeg-ajalt saadame teile infomaterjale, mis võivad teile kasulikud olla, sealhulgas teavet meie või meie sidusettevõtete või kolmandate isikute teenuste kohta ning teenusepakkumisi, välja arvatud juhul, kui olete neist materjalidest allpool kirjeldatud viisil loobunud.

10. Kliendid võivad igal ajal sellistest materjalidest loobuda. Loobumise juhised on lisatud kõigile kaubanduslikele materjalidele.

11. Kliendi andmete vastutav töötleja on Nordic Hotels, registrikood 11149337, aadress Viru väljak 3, Tallinn, Eesti.

Andmete säilitamise periood

12. Nordic Hotels säilitab andmeid seni, kuni see on vajalik andmete kasutamise eesmärgi saavutamiseks või kuni kohustusliku piirangu periood on lõppenud ning seadusega ettenähtud dokumentide säilitamise periood on läbi (seitse aastat, nagu on määratud käibemaksuseaduses ja raamatupidamise seaduses).

Tellija õigused seoses andmete kasutamisega

13. Tellijal on õigus saada Nordic Hotelsilt teavet oma andmete kasutamise kohta, lähtudes õigusaktides sätestatud protseduurist ja ulatusest.

14. Tellijal on õigus paluda Nordic Hotelsil lõpetada oma andmete kasutamine ja lasta oma andmeid parandada, sulgeda või kustutada.

15. Tellijal on õigus nõustuda oma andmete kasutamisega otseturunduse eesmärgil või kaubanduslikul eesmärgil või selline kasutamine keelata.

16. Tellijal on õigus pöörduda oma õiguste kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni poole ja kohtusse.

17. Isikuandmetega seotud juhtumite puhul saatke meile e-kiri aadressile info@nordichotels.eu.

Küpsiste kasutamise põhimõtted

Küpsiste kasutamine

18. Nordic Hotelsi veebisaidil kasutatakse küpsiseid eesmärgiga pakkuda kasutajatele paremat teenust, täiustada meie veebisaiti, tunda ära uusi või olemasolevaid kliente, mõista paremini meie klientide ja veebisaidi külastajate huvisid. Analüüsiküpsised võimaldavad meil koguda teavet selle kohta, kuidas külastajad meie veebisaiti kasutavad, nt milliseid lehti kasutatakse kõige sagedamini jne.

19. Nordic Hotelsile kuuluv domeen võib sisaldada muu hulgas elementi, mis salvestab küpsiseid kolmandate isikute jaoks.

Küpsistest keeldumine

20. Kasutajal on õigus mitte lubada küpsiste salvestamist oma arvutisse. Kui tellija soovib küpsistest keelduda, peab ta oma brauseri sätteid muutma.

21. Erinevad brauserid kasutavad küpsistest keeldumiseks erinevaid meetodeid. Lisateavet leiate veebisaidilt http://www.allaboutcookies.org/.

22. Kasutaja peab arvestama, et kui ta küpsistest keeldub, ei pruugi tal olla võimalik kõiki veebisaidi funktsioone kasutada.

Mis on küpsised?

23. Küpsis on tekstifail, mille kasutaja külastatavad veebisaidid kasutaja arvutisse saadavad ja sinna salvestavad. Küpsised salvestatakse kasutaja brauseri failikausta. Kui kasutaja on varem veebisaiti külastanud, loeb brauser küpsist ja edastab selle teabe veebisaidile või elemendile, mis algselt küpsise salvestas. Lisateavet küpsiste kohta leiate veebisaidilt http://www.allaboutcookies.org/.

24. Küpsised võimaldavad statistika kogumist veebisaidi kasutamise ja erinevate osade populaarsuse kohta, samuti muude veebisaidil toimuvate tegevuste jälgimist. Küpsiste saadud teavet kasutatakse veebisaidi kasutusmugavuse suurendamiseks ja veebisaidi sisu täiustamiseks.

Meie veebisaidil kasutatavate küpsiste tüübid

25.Püsiküpsised on vajalikud veebisaidil liikumiseks ja selle sisu kasutamiseks. Kasutajad ei saa ilma püsiküpsisteta kõiki veebisaidi funktsioone kasutada.

26. Funktsiooniküpsised võimaldavad veebisaidil jätta meelde kasutaja tehtud varasemaid valikuid (kasutajanimi, keelesätted jne) ning pakkuda tõhusamaid ja isiklikumaid funktsioone.

27. Jälgimisküpsised koguvad andmeid kasutaja käitumise kohta veebisaidil. Jälgimisküpsiste abil saadud teave aitab veebisaidi kasutusmugavust suurendada.

28. Kasutame ka sotsiaalmeedia nuppe (nt Facebook, Instagram ja Twitter), mis võimaldavad sotsiaalvõrgustikega ühenduse luua ja sisu jagada.

Privaatsuspoliitika muutmine

29. Võime oma privaatsuspoliitikat aeg-ajalt muuta. Avaldame muudetud teksti oma veebisaidil. Tingimusi on viimati muudetud 28.06.2023.