Vastuullinen liiketoiminta

Green key

VASTUULLISUUS LIIKETOIMINNASSAMME

Nordic Hotel Forum noudattaa vastuullisen liiketoiminnan periaatteita ympärivuotisesti. Kunnioitamme ympäristövastuuta, teemme yhteistyötä meitä ympäröivän yhteisön kanssa ja huolehdimme työntekijöidemme hyvinvoinnista, terveydestä ja työturvallisuudesta. Vastuullisuuteen kuuluvat yksilöiden ja yhteistyökumppanien huomiointi, tulevaisuuteen tähtäävä päätöksenteko sekä toimintamme vaikutusten analysointi.

Vastuullisen liiketoimintamme peruslähtökohdat ovat:

 • Olemme ympäristötietoinen majoitus-, ravintola- ja tapahtumapalvelujen tarjoaja, joka tarkkaan pohdittujen toimintatapojen avulla pyrkii minimoimaan kaikkia mahdollisia negatiivisia vaikutuksia ympäristölleen.
 • Kunnioitamme yksilöllisyyttä, moniarvoisuutta, tasa-arvoisuutta ja huomaavaisuutta sekä oman henkilökuntamme, asiakkaidemme että yhteistyökumppaniemme osalta.
 • Huomioimme ja tuemme heitä, jotka ovat avun tarpeessa.

OLEMME YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISIÄ

Nordic Hotel Forum toteuttaa ympäristövastuutaan noudattamalla aihetta koskevia lakeja, määräyksiä ja hyviä käytäntöjä. Tavoitteemme on vähentää ja ennaltaehkäistä luonnon kuormittumista sekä suoraan että välillisesti, jotta elinympäristömme säilyisi puhtaana myös tulevaisuudessa.

Ympäristötekojamme on kiitetty Viron rajojen ulkopuolellakin. Vuonna 2010 hotellille myönnettiin kansainvälinen matkailu- ja majoitusyritysten ekomerkki Vihreä Avain.

Ympäristöystävällisyyden periaatteisiin sitoutuneina:

 • kulutamme vettä ja energiaa mahdollisimman säästeliäästi, sekä pyrimme vähentämään jätteiden määrää erilaisin käytännön keinoin;
 • teemme hankintoja ympäristönäkökohdat huomioiden, esimerkiksi tilaten vain ekomerkinnöin varustettuja tai uusiopaperista valmistettuja käsipyyhkeitä, wc-paperia ja toimistopaperia;
 • käytämme ympäristöystävällisiä puhdistusaineita ja pyrimme rajoittamaan kemikaalien käyttöä vain välttämättömimmälle tasolle;
 • suosimme ravintolan ruoanvalmistuksessa paikallisia raaka-aineita aina mahdollisuuden mukaan;
 • koulutamme henkilökuntaa ja esittelemme myös asiakkaille keinoja, joiden avulla jokainen voi antaa oman panoksensa hotellin ympäristöystävälliseen toimintaan. 

Seitsemän pientä hotellivieraan ekotekoa – kiitos, jos toteutat näistä yhdenkin:

 • ota huoneesta lähtiessäsi oven avainkortti sen pidikkeestä mukaan, näin
 • säästät sähkö- ja lämmitysenergiaa;
 • käytä vettä säästeliäästi;
 • jätä kylpyhuoneen lattialle vain käyttämäsi pyyhkeet, näin vähennät pestävien materiaalien ja työhön tarvittavan pesuaineen määrää;
 • lajittele huonejätteet: jätä paperi ja pahvi apupöydälle, laita tyhjät(!) juoma- ym. purkit ja pakkaukset roskakorin viereen lattialle ja vain sekajäte roskakoriin
 • älä heitä käytettyjä paristoja tai akkuja roskiin vaan anna ne vastaanoton henkilökunnalle
 • Tallinna on mukavan pieni paikka – liiku keskustassa jalan tai kaupunkipyörillä
 • aktiviteetti- ja ulkoilulomillasi hyödynnä hotellin omaa rentoutumiskeskusta, kaupunkipuistoja tai RMK:n eli Viron Metsäkeskuksen ylläpitämiä retkeilyreittejä

Ympäristöohjelmaamme kuuluu myös jokakeväisten Teeme Ära -talkoiden (Virosta alkunsa saaneen ja myös ”Suomi puhtaaksi päivässä!” -nimellä tunnetun tapahtuman) tukeminen. Siivouksen ohella talkoot ovat viime vuosina kehittäneet virolaista kansalaisyhteiskuntaa sekä lisänneet paikallisten yhteisöjen keskinäisen vastuunkannon ja yhteenkuuluvuuden tunnetta.

KUNNIOITAMME YKSILÖLLISYYTTÄ

Työyhteisömme jäsenten, asiakkaiden ja yhteistyökumppanien välinen keskinäinen kunnioitus on yksi arvomaailmamme peruspilareista. Vaalimme hyväntahtoisuutta ja –tuulisuutta sekä asiallista ja luottamuksenarvoista työkulttuuria. Työntekijämme eivät ole vain nimikyltillä varustettuja hahmoja, vaan yksilöllisiä ja ainutlaatuisia persoonia, jotka rikastavat yhteisöämme.

Yhteiskunnallisen moniarvoisuuden vaalimisen nimissä allekirjoitimme vuoden 2014 lopulla vapaaehtoisen Moniarvoisuuden sopimuksen. Virolaisten yritysten, kansalaisjärjestöjen ja julkissektorin tahojen muodostaman yhteisön jäsenenä todennamme sopimuksen myötä kunnioittavamme ihmisten moniarvoisuutta sekä tasa-arvoisen kohtelun periaatteita sekä oman henkilöstömme, asiakkaidemme että yhteistyökumppaniemme keskuudessa.

Sopimuksen sisältöön viitaten lupaamme:

 • arvottaa omassa työyhteisössämme keskinäisen kunnioituksen, moniarvoisuuden ja tasa-arvoisen kohtelun periaatteita;
 • asettaa moniarvoisuuskysymykset keskeiseksi osaksi liiketoiminnan johtamista;
 • kehittää henkilöstöpolitiikkaa siten, että kaikkia työyhteisön jäseniä kohdellaan tasapuolisesti. Jokaisella työntekijällä on oikeus hyödyntää osaamistaan ja kehittyä sukupuolesta, ihonväristä, etnisestä tai kansallisesta taustasta, iästä, invaliditeetista, poliittisista tai uskonnollisista näkemyksistä sekä sukupuolisesta suuntautumisesta riippumatta;
 • edesauttaa sitä, että yhteiskunnallinen moniarvoisuus olisi nähtävissä myös henkilöstömme joukossa;
 • suojella työntekijöitämme kaikenlaiselta edellä lueteltuihin seikkoihin liittyvältä syrjinnältä tai kiusaamiselta.

HUOMIOIMME AVUN TARVITSIJOITA

Ympäröivässä yhteiskunnassamme elää ihmisiä, jotka tarvitsevat ulkopuolista apua. Heidän huomiointinsa ja tukemisensa on mielestämme tärkeää yhteisöllisen vastuunkannon työtä.

Tuemme vilpittömin mielin eri hyväntekeväisyyshankkeita, ja osallistumme niiden toteuttamiseen. Kohteitamme ovat muun muassa paikallinen SOS-Lapsikylä sekä vaikeasti sairaiden lasten ja heidän perheidensä pieniä mutta tärkeitä unelmia toteuttava Minu Unistuste Päev -säätiö.

Kiinnostuksestanne kiitäen,
Nordic Hotel Forum