Nordic Hotel Forum

Nordic Hotel Forumi visioon, missioon ja väärtused

Kes me oleme?

Nordic Hotel Forum on Tallinna südalinnas asuv kõrge teeninduse mainega nelja tärni superior taseme äri- ja konverentsihotell, mis on oluliste ettevõtluse-, ja kultuurisündmuste toimumispaik. Nordic Hotel Forumis töötab rahvusvaheline, teineteist toetav ja ühtehoidev meeskond.

Maalilisest Tallinna vanalinnast on hotelli vaid 150 meetrit ja nii on see suurepärane peatuspaik nii äri-, konverentsi- kui ka puhkusereisiks.

100% Eesti kapitalil rajatud hotell avati 2007. aastal. 2020 – 2021. aastal hotelli renoveeriti ning taasavati 2. augustil 2021.

Hotelli juhib üle 35. aasta pikkuse turismijuhtimise kogemusega juhatuse esimees Feliks Mägus. Hotellis töötab olenevalt hooajast 90 kuni 110 inimest.

Hotelli kaheksal korrusel asuvad 258 hotellituba. Hotellitubadest eraldatud korrusel asub konverentsikeskus, kus on seitse seminari- ja konverentsisaali. Hotelli viimasel korrusel on saunade ja basseiniga ning 24/7 avatud jõusaaliga lõõgastuskeskus.

Hotellis on kaks restorani. Hotelli esimesel korrusel asuv restoran Nomel pakub linna ühte parimat hommikusööki. Lisaks on hotellis restoran ja baar Noho. Noho kokkade käe all valmivad maailma köökidest inspireeritud klassikalised road. Restorani ees paiknevad soojendusega klaastarud, kus saab mõnusalt aega veeta ja toitu ning jooki nautida.

Hotelli katuseaias on 6 mesitaru, milles toimetavad suvel enam kui 360 000 usinat linnamesilast.

Väärtused, missioon ja visioon

Kuhu me oleme teel? Tutvu Nordic Hotel Forumi visiooni ja missiooniga, et teada saada, mis ajendab meid edu saavutama, ja mis on need erakordsed kogemused, mida me püüame töötajatele ja külalistele pakkuda.

Visioon – kes me olla tahame

Nordic Hotel Forumi visiooniks on olla esimene valik Eestit külastavale nõudlikule äri- ja puhkereisijale. Selleks loome kaasaegsete tehnoloogiliste lahenduste abil turvalise keskkonna ja toetame sellega e-riigi kuvandit. Ambitsioonikates kultuuriprojektides osalemisega anname oma panuse Eesti tuntuse suurendamiseks kogu maailmas.

Missioon – mis on meie roll maailmas

Muuta Nordic Hotel Forumi külastamine igati meeldivaks. Soovime luua positiivseid elamusi ning hea tuju igale külalisele, töötajale ja omanikule.

Põhiväärtused

 • Hoolivus
 • Viisakus
 • Positiivsus
 • Korrektsus

Põhiväärtustest lähemalt:

 • HOOLIVUS. See on:
  • Personaalne tähelepanu
  • Detailide olulisus, detailide põhjalik ettevalmistus
  • Siiras soov aidata ja külalist teenindada
  • Häälestatus ootuste ületamisele
 • VIISAKUS. See tähendab, et:
  • Me mõistame oma külalisi.
  • Me käitume külalistega nii nagu nad sooviksid, et neid koheldaks – tähelepanu ja austusega nende tunnete, soovide ja kultuurilise tausta vastu.
 • POSITIIVSUS
  • Meile võidakse andestada meie väike ebakompetentsus, kuid mitte kunagi ei andestata meile külma, kõrki ja negatiivset suhtumist.
 • KORREKTSUS. See on:
  • Üksikasjalik tootetundmine
  • Täpsus ja ootuste täpsustamine
  • Lubadustest kinnipidamine
  • Puhtus ja kord
  • Vastutuse võtmine

Teenindusstandardid

Külalisi teenindame vastavalt meie teenindusstandarditele, millega saad tutvuda siin (kas avaldame ka digitaalselt). Meie teenindusstandardid põhinevad meie väärtustel ja on meile tegevuskriteeriumiteks:

Teenindusstandardid:

 • aitavad meil teemas püsida
 • aitavad luua usalduse meie hotellile
 • aitavad tagada teema esitluse ühtluse ning järjepidevuse

Lubadus meie maja külalistele

Märkame vajadusi, enne kui meie külalised oskavad neid küsida.

Meie, kui Nordic Hotel Forumi töötajad saame seda lubadust täita järgides meie väärtuseid ning teenindustandardeid.

Lubadus meie maja töötajatele

 • pakume vaheldusrikast tööd koos ausa ja hea töötasuga
 • saad töötada rahvusvahelises meeskonnas
 • personali soodustusi nii restoranis, lõõgastuskeskuses, jõusaalis ja ööbimisi hotellis
 • hulgaliselt soodustusi partnerite juures
 • tööriideid meie poolt (teenindusega tegelevad osakonnad)
 • kaks korda aastas meeskonnaüritusi – suvepäev ning pidulik uue aasta gala
 • sünnipäeva tähistamist
 • sünnipäeva kuul üks tasustatud puhkusepäev

Sisekorraeeskirjad

Et kõik meie töötajad teaksid, kuidas meie ettevõte toimib, oleme koostanud sisekorraeeskirjad, millest oma töös lähtume. Nendega saad tutvuda siin (kas avaldame ka digitaalselt).

Vastutustundliku ettevõtluse põhimõtted

Nordic Hotel Forum tegutseb oma igapäevatöös vastutustundliku ettevõtluse põhimõttel, mis hõlmab keskkonnasõbralikku tegevust, koostööd ümbritseva kogukonnaga ning töötajate heaolu, tervist ja ohutust. Vastutustunde all peame silmas teistega arvestamist, tulevikku suunatud otsuseid ja oma tegevuse mõju analüüsimist.

Nordic Hotel Forumi keskkonnalaseks eesmärgiks on oma igapäevategevustes järgida teadlikult keskkonnaalaseid norme ja häid tavasid ning ennetada ja vähendada keskkonna saastumist ning sellega seotud võimalikke ohtusid meie elukeskkonnale tulevikus.

Järgides keskkonnasõbralikke põhimõtteid, lubame:

 • tarbida vett ja energiat võimalikult säästlikult ning vähendada igati liigsete jäätmete teket
 • sooritada ostud teadlikult, tellides ökomärgisega või ümbertöödeldud paberist paberkäterätte, tualettpaberit ning kontoripaberit
 • kasutada loodussõbralikke puhastusaineid, tarvitada kemikaale mõistlikul määral
 • eelistada hotelli restoranis võimalusel pigem kohalikke tooraineid
 • tutvustada keskkonda säästvaid põhimõtteid nii hotelli töötajatele kui külalistele ja teha neile hotelli keskkonnasäästlikes tegevustes osalemine igati lihtsaks

Innustame ka meie külalistel  aidata säästa keskkonda järgmiste lihtsate sammudega:

 • hoides kokku elektri- ja kütteenergiat, võttes hotellitoast lahkudes toa uksekaart kaarditaskust välja
 • kasutades vett säästlikult
 • pesuvahendite kasutamise vähendamiseks jättes vaid vahetamist vajavad käterätikud vannitoa põrandale
 • asetades pakendid prügikasti kõrvale, paber ja papi lauale ning olmeprügi prügikasti oma hotellitoas
 • andes kasutatud patareid või muud ohtlikud jäätmed hotelli vastuvõtutöötaja kätte
 • liikudes linnas ja looduses jalgsi või jalgrattal
 • kasutades aktiivse puhkuse võimalusi hotelli lõõgastuskeskuses, linna parkides või RMK matkaradadel

Roheline Võti

Meie keskkonnasõbralikku tegevust kinnitab meile juba 2010. aastal omistatud rahvusvaheline keskkonnamärgis Roheline Võti.

Hoone, milles meie hotell tegutseb, on esimese hotellina Eestis sertifitseeritud rahvusvahelise jätkusuutlikkuse ja kinnisvara kvaliteedimärgisega BREAAM In-Use.

Meie mesilased

Lisaks kõikidele väikestele aga olulistele rohelistele sammudele oma igapäevatöös, soovime Rohelise Võtme hotellina anda ka sellise veidi omamoodi panuse Tallinna linna rohelisema keskkonna hoidmisele ja kaitsmisele. Nii toimetavad meie hotelli katusel alates 2018. aasta kevadest usinad linnamesilased.

Austame erinevusi, oleme mitmekesised

Meile olulised väärtused on partnerlusele rajatud suhted, hoolivus ja hea tunde tekitamine, korrektne ja usaldusväärne töökultuur. Meie inimesed on eriliselt erilised, unikaalsed ja säravad, mitte lihtsalt nimed rinnasildil.

Teadvustades mitmekesisusega arvestamise võtmetähtsust ühiskonnas oleme detsembris 2014 liitunud vabatahtlikult Mitmekesisuse kokkuleppega, millega kinnitame, et austame inimeste mitmekesisust ning väärtustame võrdse kohtlemise põhimõtet nii oma töötajate, partnerite kui klientide seas.

Järgides mitmekesisuse kokkuleppe põhimõtteid, lubame:

 • väärtustada oma organisatsioonis teineteise austamist, mitmekesisust ja võrdse kohtlemise põhimõtet;
 • tõsta organisatsiooni juhtimises kesksele kohale mitmekesisusega arvestamise;
 • arendada personalipoliitikat, mis tagab kõikide töötajate potentsiaali kasutamise ja võrdse kohtlemise, olenemata soost, rassist või etnilisest päritolust, rahvusest, nahavärvusest, vanusest, puudest, seksuaalsest sättumusest ning usulistest ja poliitilistest veendumustest;
 • kaitsta oma töötajaid diskrimineerimise eest.

Nordic Hotel Forum on Eesti kultuurielu toetaja

Nordic Hotel Forum on Eesti kultuurielu pikaajaline toetaja ja partners. Toetades Pimedate Ööde Filmifestivali, Tallinn Music Weeki, Jazzkaart ning mitmeid teisi olulisi üritusi, aitab Nordic Hotel Forum kaasa Tallinna kui elava ja inspireeriva kultuuripealinna kuvandile.

Märkame abivajajaid

Usume, et oluline on märgata abivajajaid enda ümber ja olla neile toeks.
Meil on suur rõõm lüüa kaasa erinevates heategevuslikes ettevõtmistes, aidata kaasa valitud heategevuslikes algatustes

Soovides head
Nordic Hotel Forum